Tokyo Bon 2020 (Makudonarudo)

MV

INFORMATIONS

Duration 3m 9s
Creation date 2018-6-18
Modication date 2019-6-19
Karaoke ID (KID) : f689ea19-346e-4788-b650-9443eef75f27
Display the lyrics
Ohayou Tokyo Konnichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Aoi Sora
When you say Wakarimashita
I say Hitachi Toyota
Kawasaki Nintendo
Canon Sony Honda
I'm losing my way
Obasan where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go? No nonono
Makudonarudo
Guuguru Toiletto
Kitto Katto
Dizunilando
WHAT ?!
Takushi go Hoteru
Sebun Elebun Miruku
Basu Biiru
Sutaabakkusu
Ohayou Tokyo Konnichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Ramen Tempura
When you say Arigato Konbanwa
I say Suzuki Yamaha
Uniqlo Toshiba
Casio Godzilla
I'm losing my way
Obasan where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go? Please take me home
No nonono
Makudonarudo
Guuguru Toiletto
Kitto Katto
Dizunilando
WHAT ?!
Takushi go Hoteru
Sebun Elebun Miruku
Basu Biiru
Sutaabakkusu
AIYA !
Sarada Hanbaagaa
Sandoitchi Sooseeji
Koohii Keekii
Aisukurimu Konbini
Furaidopoteto
Esukareetaa Arukooru
Bareebooru Beesubooru
Basukettobooru Gorufu
Makudonarudo
Guuguru Toiletto
Kitto Katto
Dizunilando
EVERYBODY !
Takushi go Hoteru
Sebun Elebun Miruku
Basu Biiru
Sutaabakkusu
Sarada Hanbaagaa
Sandoitchi Sooseeji
Koohii Keekii
Aisukurimu Konbini
Furaidopoteto
Esukareetaa Arukooru
Bareebooru Beesubooru
Basukettobooru Gorufu
Bakayaro
Bakayarou
Bakayaro
Bakayaro
Kara File
Media File
Lyrics File

A PROBLEM?

A problem with this karaoke? Tell us:

Suggest an edit(lyrics, media and informations)